Om Hans

Jag är född 1952, bor på en gård som heter Södertjära utanför Rimbo, där jobbar jag med jord och skogsbruk. Mina fritidsintressen är orientering, hembygd och politik. Mina politiska uppdrag är ledamot i kommunfullmäktige. Jag har tidigare varit gruppledare för Liberalerna (dåvarande Folkpartiet) i många år. Representerar även Liberalerna i Stockholms läns landsting.

Jag vill att Norrtälje kommun ska vara en trygg plats att bo och leva i, med en bra omsorg, skola, utbildning, fritid och kulturutbud, med möjlighet till valfrihet.