Om Nicklas

Född 1984. Fil kand i företagsekonomi samt fil kand i måltidskunskap och värdskap. Högstadielärare. Född i Vallentuna, men Rospigg sedan 9-årsåldern.

Politiska uppdrag:

  • Ordförande i val- och demokratinämnden
  • Ledamot i kommunfullmäktige
  • Ledamot i kommunfullmäktiges valberedning
  • Ledamot i Liberalerna i Norrtäljes kommuns valberedning
  • Adjungerad i Liberalerna i Norrtälje kommuns styrelse
  • Politisk sekreterare för Liberalerna Norrtälje