Om Robert

Kommunalråd och gruppledare för Liberalerna i Norrtälje kommun, samt ordförande i barn- och skolnämnden.

Jag är liberal för att jag tycker att varenda människa ska få styra över sitt eget liv. Det är du som ska bestämma hur du ska leva ditt liv. Vi är alla individer och har rätt att bli behandlade som individer. Med friheten kommer också ett ansvar – att försörja sig själv, respektera andra och bidra till det gemensamma. Det sociala skyddsnätet ska fånga den som faller, men inte snärja den som kan stå själv.

Störst makt att själva påverka våra liv får vi genom en bra utbildning. Därför är skolan den viktigaste valfrågan för mig. Jag är själv uppvuxen med en ensamstående förälder i ett miljonprogram (eller socialt utsatt område som det heter numera). Jag vill att fler ska kunna göra samma klassresa som jag har gjort, och klassresan börjar i klassrummet.

Skolan i Norrtälje kommun har under lång tid sett dåliga kunskapsresultat och ökad grad av ordningsproblem. För att höja skolresultaten behöver vi lugn och arbetsro i klassrummen och jobba med att höja studiemotivationen. För att lyckas med detta är jag stolt över att vi ett konkret handlingsprogram som vi vill genomföra.

En röst på Liberalerna är en röst för att du ska få bestämma så mycket som möjligt i ditt liv själv. Vi behöver inte fler politiker som tror sig veta bättre än du själv hur du ska leva ditt liv.