Om Robert

Jag är liberal för att jag tycker att varenda människa ska få styra över sitt eget liv. Det är du som ska bestämma hur du ska leva ditt liv. Vi är alla individer och har rätt att bli behandlade som individer. Med friheten kommer också ett ansvar – att försörja sig själv, respektera andra och bidra till det gemensamma. Det sociala skyddsnätet ska fånga den som faller, men inte snärja den som kan stå själv.

Störst makt att själva påverka våra liv får vi genom en bra utbildning. Därför är skolan den viktigaste valfrågan för mig. Jag är själv uppvuxen med en ensamstående förälder i ett miljonprogram (eller socialt utsatt område som det heter numera). Jag vill att fler ska kunna göra samma klassresa som jag har gjort, och klassresan börjar i klassrummet.

Skolan i Norrtälje kommun har under lång tid sett dåliga kunskapsresultat och ökad grad av ordningsproblem. För att höja skolresultaten behöver vi lugn och arbetsro i klassrummen och jobba med att höja studiemotivationen. För att lyckas med detta är jag stolt över att vi ett konkret handlingsprogram som vi vill genomföra.

Det är uppenbart att det finns rum för förbättring inte bara av skolan. Av landets 290 kommuner, kom Norrtälje kommun på plats 220 i miljörankingen och på plats 212 i företagsrankingen under 2017. Även kulturen och idrotten måste få ett större erkännande i vår kommun, liksom goda villkor för arbete och företagande.

Vi som bor i Norrtälje kommun förtjänar bättre. Det är dags för nytt ledarskap. Ett ledarskap som tror på individen och på medkänsla.

En röst på Liberalerna är en röst för att du ska få bestämma så mycket som möjligt i ditt liv själv. Vi behöver inte fler politiker som tror sig veta bättre än du själv hur du ska leva ditt liv.