Se alla

Mammografi bör erbjudas fler kvinnor

Torsdag 24 mars 2022

8 000 kvinnor drabbas av bröstcancer varje år. Många fler kan botas i dag än för några årtionden sedan tack vare forskningens och vårdens stora framsteg. Nio av tio överlever sin bröstcancer, men det är fortfarande den vanligaste dödsorsaken för kvinnor under 65 år.

Tidig upptäckt är det viktigaste vapnet mot all cancer. Mammografiscreeningen är väl utbyggd, men det finns fortfarande brister. Chanserna att en cancer upptäcks i tid ska inte vara beroende av ålder, var man bor eller hur vävnaden i ens bröst ser ut.

Av alla 21 regioner är Stockholm den region där flest inte går på sin kallelse, enligt Regionala cancercentrum (RCC). I Norrtälje kommun väljer så mycket som en av tre kvinnor att inte gå på sin mammografiundersökning. Förklaringen är enkel: för den som bor i regionens ytterområden kan en hel arbetsdag gå förlorad för att genomföra en mammografiundersökning.

För att göra vården mer tillgänglig och för att få fler att gå på mammografiscreening vill vi därför tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna genomföra en satsning på en mobil mammografienhet, en så kallad mammografibuss.

En mammografibuss kostar cirka 3-4 miljoner kronor, men innebär en stor samhällsnytta. Ur ett ekonomiskt perspektiv måste det vara fördelaktigare att tillhandahålla en mobil mammografienhet, i förhållande till att man inte upptäcker cancer i god tid och därmed får en betydligt dyrare behandlingsprocess.

Liberalerna vill göra flera saker för att förbättra prevention och tidig upptäckt av bröstcancer. Därför föreslår Liberalerna även följande förändringar:

■ Avskaffa åldersdiskrimineringen i vården. Mammografi bör självklart kunna erbjudas kvinnor såväl yngre än 40 år som äldre än 74 år. En övre åldersgräns redan vid 74 år ter sig märklig när var femte kvinna som drabbas i själva verket är över 74 år.

■ Skräddarsy screeningen. Med individualiserad mammografi som utgår från varje kvinnas riskfaktorer kan undersökningarna göras så tidigt och så tätt som det passar för henne.

■ Gör screening till friskvård. En mammografiundersökning är inte en vanlig händelse. För att göra det enkelt och självklart för så många som möjligt att delta vill vi införa screening som friskvård för alla Region Stockholms anställda, vilket rör sig om 35 000 kvinnor över 23 år. Vi vill givetvis att såväl andra regioner som alla andra arbetsgivare följer efter.

Cancerns gåta är inte löst, men vi har många verktyg och vapen i kampen. Vi ska se till att vässa dem och använda dem så effektivt som möjligt. Fler liv ska räddas. Fler tumörer ska besegras. Friheten från cancer ska öka.

Robert Beronius (L), kommunalråd