Vi har varit otroligt aktiva på sistone med många skrivelser i medier där vi påpekat många viktiga saker. Jättebra jobbat av er förtroendevalda!
Innehåll:

 • Vinteravslutning
 • Påverka politiken på riksnivå
 • Korta punkter
 • Rapport från Karin Karlsbro (Gruppledare)
 • Rapport från Rolf Nielsén (Socialnämnden)
 • Rapport från Robert Beronius (Barn- och skolnämnden)
 • Rapport från Agnetha Hedlundh (Utbildningsnämnden)
 • Rapport från Mats Hållen (Campus Roslagen AB)
 • Rapport från Roine Wallin (Val- och förtroendemannanämnden)
 • Rapport från Anders Unnerstad (Roslagsbostäder AB)
 • Rapport från Hasse Andersson (Landstinget)
 • Rapport från Christina Frisk (Utbildningsnämnden)
 • Rapport från Karin Beronius och Per Börjesson (Naturvårdsstiftelsen)
 • Rapport från Lennart Rohdin (Roslagsmuseet)
 • Rapport från Valberedningen
 • Användbara länkar

Vinteravslutning

Vi har nöjet att inbjuda dig till Liberalerna Norrtäljes traditionsenliga vinteravslutning. I år kommer vi äta julbuffé på Åtellet, där vi har bokat ett eget utrymme. Vi håller på att få dit en extern föreläsare som ska tala kring ett ytterst aktuellt ämne. Dessutom ska vi få underhållning av musikduon ViNa som består av Victoria Stjerna och Natalia Kremska. De är två unga prisbelönade klassiska solister som emellanåt uppträder tillsammans. Natalia är från Polen och Norrtäljebo sedan 1,5 år, samt en av våra nyaste medlemmar i partiet. Som en av Sveriges mest lovande pianolöften ska vi också kolla med henne vad hon tycker om Norrtäljes kulturutbud.

VAR: Åtellet, Sjötullsgatan 10 i Norrtälje
NÄR: Onsdag 14 december, mellan 18.00 – 20.00 (ca)
KOSTNAD: 100:- per person (ord. pris är 445:- men partiet subventionerar resterande)
ANMÄLAN: Av logistiska skäl behöver du anmäla din närvaro. Gör det till Nicklas antingen på mail eller telefonnummer 070/6718401. Externa gäster är välkomna, men vi subventionerar endast till medlemmar!
TRANSPORT: För de som har svårt att komma till Åtellet annordnar vi skjuts. Hör av dig till Nicklas om så är fallet!


Victoria Stjerne (till vänster) och Natalia Kremska (till höger).

Ett axplock av julbordet:
Köttbullar, prinskorv från Nibblegård, gravad & rökt lax, sillar, gubbröra, skagenröra, viltkorv, cheddarost, kål, paté, cumberland, julskinka från Nibble gård, janssons frestelse, dopp i grytan, julkorv, lutfisk, rödbetssallad, revbensspjäll, vörtbröd, ostar, ägghalvor med löjrom och räkor, sylta, knäck, Ris a la malta, ostkaka, pepparkakor, ischoklad, fruktsallad och mycket mer.


Påverka politiken på riksnivå

Vi som har förtroendeuppdrag inom partiet fick idag ett mail från riks med en uppmaning. Jag vidarebefordrar det här och hoppas att ni tar chansen att göra er röst hörd!

Hej!
Liberalernas förnyelseprocess handlar både om politik och om våra arbetsformer. För att vara ett modernt, öppet och välkomnande parti behöver vi skapa en organisation som lever upp till 2020-talets krav. Därför pågår just nu ett stort arbete för att utveckla partiets arbetsformer, bland annat genom att se över stadgarna.

Stadgarna ska ge stabila och tydliga ramar för medlemsinflytande och beslutsfattande, men samtidigt inte skapa onödiga hinder i den politiska vardagen. Bra och moderna stadgar hjälper oss att förnya Liberalerna. Därför har landsmötet 2015 beslutat att det är dags att göra en stadgeöversyn.

Arbetsgruppen som ska se över stadgarna leds av partisekreterare Maria Arnholm och har som medlemmar Lisa Flinth (Skåne), Malin Sjöberg Högrell (Uppsala), Pär Löfstrand (Jämtland), Anders Yngman (organisationschef på riksorganisationen) samt Martin Andreasson (sekreterare). Gruppens förslag kommer att presenteras våren 2017 inför motionstiden till landsmötet i november samma år.

Nu ber arbetsgruppen dig att lämna dina åsikter på hur partistadgarna ska se ut. Vad fungerar bra? Vad behöver förändras och moderniseras?

Ge dina synpunkter via detta formulär senast måndagen den 23 januari 2017. Vill du tipsa någon annan partimedlem om att svara på enkäten får du naturligtvis gärna eftersända länken.

Nu gällande partistadgar samt normalstadgar för länsförbund och lokala föreningar hittar du här. Vill du ha kontakt med gruppen, kontakta dess sekreterare Martin Andreasson på martin.andreasson@liberalerna.se.

Tack på förhand för ditt svar!

Liberala hälsningar

Maria Arnholm
Partisekreterare


Korta punkter:

Antal medlemmar: 75 st
Saldo på partikontot: 352 992,20 SEK
Nästkommande medlemsmöten (mer info senare):

 • Tisdag den 17 januari, 19.00 i kommunhuset
 • Onsdag den 29 mars, 19.00 i kommunhuset
 • Måndag den 22 maj, 19.00 i kommunhuset

Årsmötet blir onsdag den 22 februari klockan 18.30 i kommunhuset.
Är du intresserad av att kandidera till ett förtroendeuppdrag så kontakta valberedningen via sammankallande Mats Hållen, på telefonnummer 070 158 75 67 eller mats.hallen45@gmail.com.

EFTERLYSNING: Vi saknar en nyckel till gamla partilokalen. Är det någon av er som tror att ni har kvar den, kontakta Nicklas på 070/6718401 omgående!


Rapport från Karin Karlsbro (gruppledare)

Karin tipsar om följande dokument:


Rapport från Rolf Nielsén (socialnämnden)

Socialnämnden sammanträdde 24/11. Med vid mötet var fem (5) praktikanter från socionomprogrammet vid Gävle högskola. I samband med månadsrapporten upplystes Vi om att N-je kommun har tagit emot 156 nyanlända. Prognosen för det ekonomiska utfallet visar på ett överskott med10 miljoner kr, men konsultverksamheten och ensam kommande barn genererar underskott. Intressant är att ca 4 miljoner kommer från 2014 och ca 7 miljoner från 2015. Mötet förväntades ta beslut om nya riktlinjer för serveringstillstånd tillämpning av alkohollagen, men diskussionen blev intensiv gällande tillfälliga tillstånd. I förslaget stod det att tillfälliga tillstånd skall begränsas till 10 tillfällen per år. Ett exempel där fler tillstånd behövs är Rospiggarnas servering i samband med tävlingar i Hallstavik. Moderaterna föreslog att Max.antalet tillfälliga tillstånd skulle bestämmas till 15 samt att ärendet skulle återremitteras. Undertecknad föreslog att inget max antal för tillfälliga tillstånd skall anges i riktlinjerna. Riktlinjerna återremitterades. NORRTÄLJE kommun erbjuds att söka medlemskap i Samordningsförbundet Södra Roslagen. Förbundschefen Sophia Dahlgren berättade om den nuvarande verksamheten och N-je kommun kan bli medlem… för närvarande ingår Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, StockholmsLäns Landsting, Österåkers- och Täby kommun. Se mer info på: www.samordningsförbundetsödraroslagen.se! Sammanträdesdagarna för 2017 fastställdes. Notera särskilt att januarisammanträdet flyttades till eftermiddagen 2/2 eftersom Cecilia Grefve vilken är nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården, har en föreläsning och diskussionsstund mellan kl.09 och 12 samma dag. Lokal Havet, aulan Campus Roslagen. Som jag uppfattade det är detta evenemang öppet för alla intresserade.

Rolf tipsar om följande dokument:


Rapport från Robert Beronius (barn- och skolnämnden)
Följande finns att rapportera från barn- och skolnämnden:

Begränsningar av det fria skolvalet och antagningsprinciper

Samverkansstyret tycker att det fria skolvalet leder till att verksamheten blir svårplanerad, eftersom man inte kan bestämma vilka skolor barnen ska gå i. Till detta har man tagit fram en rad andra argument för att avskaffa det fria skolvalet, såsom att det leder till ökad segregation och att få nyttjar möjligheten till att göra ett aktivt skolval. Man konstaterar dock att det fria skolvalet inte går att avskaffa eftersom det är lagreglerat. Däremot vill man göra vad man kan för att begränsa det fria skolvalet. Det innebär att man vill:

 • begränsa tiden för när skolvalet får ske, det vill säga bara låta skolvalsmodulen bara vara öppen någon/några veckor om året
 • behålla de nuvarande antagningsprinciperna (som innebär att närhetsprincipen ska gälla först och främst och att syskonförtur är nedprioriterat)

Kommentar: Tidigare har det fria skolvalet i Norrtälje varit obligatoriskt (så är fallet fortfarande i många andra kommuner) och det är klart att antalet aktiva val minskar om man  bara måste gå in och registrera ett val om man vill ändra sin förhandsplacering. Trots detta gör 30% ett aktivt skolval och vi har över 30 friskolor. Om argumentet är sant att det är få som nyttjar möjligheten att göra ett aktivt skolval får ni utifrån detta själva avgöra.

Angående argumentet om segregation kan det inte förnekas att det fria skolvalet kan riskera att spä på segregationen, men det är en mild bris i jämförelse med vad närhetsprincipen innebär för segregationen. Närhetsprincipen innebär att alla elever ska erbjudas plats i (relativt) närmsta skola. Så länge vi har bostadssegregation och segregerade förortsområden förstärker alltså närhetsprincipen segregationen även i skolorna. I detta sammanhang kan alltså det fria skolvalet – som ju innebär att man kan välja en annan skolan – motverka segregationen. Utan det fria skolvalet skulle en elev i ett socialt utsatt bostadsområde inte kunna välja någon annan skola.

Samverkansstyret vill behålla de nuvarande antagningsprinciperna som innebär att den elev som har relativt närmast till en skola (närhetsprincipen) ska erbjudas plats där i första hand. Först därefter ska man beakta så kallad syskonförtur och i sista hand eventuella särskilda behov (t.ex att flytta en elev på grund av mobbning etc). Det finns bra lagstöd för en sådan rangordning, men det ska också noteras att en mängd kommuner (i princip samtliga i vårt närområde) och alla Sveriges större kommuner har valt att rangordna syskonförtur och särskilda behov och närhetsprincipen. Det är helt enkelt inte ansetts rimligt att låta en barnfamilj med exempelvis tre barn, tvingas lämna och hämta sina barn på tre olika skolor. Varje dag. Mitt förslag är därför att vi, precis som många andra ledande liberaler i bland annat Stockholm och Uppsala, slår ett slag för syskonförturen.

Övrigt från barn- och skolnämnden

I övrigt kan följande rapporterats från barn- och skolnämnden:

 • Samverkansstyret vill införa ”enhetsanslag” för att det göra det möjligt för även mindre skolor (som inte klarar sig på skolpengen) att få en rimlig budget. För närvarande går de med budgeterade underskott, vilket knappast ökar motivationen till att hålla budgetdisciplin. Ett bra förslag alltså.
 • Öppna förskolan läggs ner i Rimbo (de har idag inga lokaler, så en del kan nog tro att den redan är nedlagd). Det innebär att öppen förskola endast kommer att erbjudas i Hallstavik.
 • Befolkningsprognosen visar att det kommer finnas 850 fler förskolebarn (idag finns det ca 2 500 förskolebarn) och 1500 fler grundskoleelever (idag finns det ca 5 100 elever) i kommunen om tio år. Redan idag råder det platsbrist i Norrtälje tätort, så antalet platser behöver alltså utökas drastiskt. Det kommer bland annat behövas ett fyrtiotal (!) nya föreskoleavdelningar, dvs 6-10 nya förskolor.
 • För att råda bot på platsbristen inom förskoleverksamheten föreslås Parkens förskola utökas med fyra förskoleavdelningar från ht 2017, också vill man påbörjar projektering för en ny förskola i hamnen (bra!). Björkö-Arholma förskola vill man lägga ner eftersom det bara förväntas gå tre barn där och dessa borde kanske det kunna gå att hitta en dagmamma åt istället. Det är väl rimligt.
 • Hur platsbristen inom grundskoleverksamheten ska lösas är en gåta. Tanken att bygga en helt ny högstadieskola i Norrtälje har man skrotat (i alla fall för tillfället). Istället föreslår man att Grindskolan ska utökas med ett par paviljonger (baracker). Dessa kommer dock fyllas med elever från grundsärskolan och elever från Rådmansö högstadium (som ju ska läggas ner), så det blir ett nollsummespel. Det innebär också att Grindskolan fortsätter vara en F-9 skola och att Parkskolan (som ligger ett stenkast från Grindskolan) fortsätter att vara en F-6 skola. Det borde rimligen vara både bättre och mer effektivt att bedriva flerparalleliga skolor (alltså att Park hade varit en F-3 skola med fler elever och sedan samlat alla äldre elever i Grind, eller vice versa). Med tillökningen av eleverna från Rådmansö blir dock i alla fall Grind flerparallellig. Vidare föreslår samverkansstyret att Lommarskolan fortsätter som F-6 skola, men rent praktiskt blir det alltså inga flera platser inom grundskolan i Norrtälje stad, trots att det finns ett stort behov av det.
 • Långsjöskolan och Bålsbroskolan slås ihop till en skolenhet, som kommer heta Långsjöskolan och omfatta elever i årskurs 4-9. Samtidigt byggs det en ny skola i Rimbo för F-3. Det vågade man inte säga förut…
 • Någon plan för hur man ska uppnå besparingskraven (20 Mkr 2018 och 32,5 Mkr 2019) finns inte ännu, men det kan bli tufft med tanke att antalet elever kommer att öka. Däremot står det redan klart att 10 elevassistenttjänster tas bort och att 10-12 lärartjänster försvinner.
 • Man fastställer dimensionering för skolorna (vilket är bra eftersom det skapar förutsättningar för att skapa effektivare klasstorlekar).
 • Man vill inför en enhetstaxa i förskolan, som innebär att man som förälder får betala lika mycket oavsett hur många timmar barnet går i förskolan. Det kan komma att innebära att fler barn kommer gå fler timmar på förskolan.

 


Rapport från Agneta Hedlundh (utbildningsnämnden)

Inget har rapporterats.


Rapport från Mats Hållén (Campus Roslagen AB)

Det har inte hänt så mycket på Campus. Det som har hänt är även känt från media. Att någon kastat in föremål genom ett fönster på SFI-utbildningen. Usch säger jag, men det är inte en fråga för styrelsen på något sätt. Förra gången berättade jag att vår marknadschef slutat, det visade sig att det drog med sig att ytterligare en person har slutat ( som har hand om kontakter för att få utbildning till Campus). Detta har föranlett ett extra styrelsemöte där vi diskuterat att ändra på befattningarna på något sätt innan man börjar med nyrekrytering. Men vi kom fram till att följa vad vi tidigare beslutat att detta är två olika tjänster och dom ska besättas igen ( ev med lite justering avseende uppgifter). Annars rullar det på, dock utan julbord i år….


Rapport från Rolf Wallin (Val- och förtroendemannanämnden)

Här kommer några rader om Val o Förtroendemannanämnden.
Val och Förtroendemannanämnden består av 9 ord. och 9 ersättare.Alla partier i KF är representerade. L har en ord.och en ersättare. Den platsen är tom sedan april 2016. Nämnden sammanträder 7 gånger per år och nämnden handlägger ärenden bl.a som rör ERS. KF har beslutat tidigare att ERS skall omarbetas då det har funnits oklarheter i texten. Vi väntar på direktiv från KS, som skall vara på gång. Nya bestämmelser skall beslutas om år 2018 av ev ny majoritet. Har du synpunkter på ERS så hör av dig till mig. Alla partier i KF är representerade. En stor nämnd.

(Denna rapport skulle egentligen komma med förra månadsbrevet men tyvärr gjorde jag, Nicklas, ett slarvfel och missade den. Beklagar det!)


Rapport från Anders Unnerstad (Roslagsbostäder AB)

Roslagsbostäder har nästa styrelsemöte den 14/12 och Anders återkommer efter det.


Rapport från Hasse Andersson (Landstinget)

Hasse tipsar om följande länkar:


Rapport från Christina Frisk (Utbildningsnämnden)

Jo hej!

Ska försöka kortfattat. Till au fanns följande: Ekonomisk rapport oktober (inga handlingar ). Verksamhetsplan (dito). Ped.bokslut lå 15/16: Målen delvis uppfyllda men för många elever lämnar gy-skolan utan examen.Andelen ökar. Betygsstatistiken visar att matte är svåraste ämnet. GY-skolan överväger att införa screening av kunskaperna när eleverna börjar gymnasiet. De flesta känner sig trygga och att det är god stämning. Elevinflytandet bör stärkas och även den formella bedömningen. Eleverna blir väl bemötta av sina lärare, men de tycker att studierna kan förbättras. Digitalt lärande bör följas upp och utvärderas.

Förbättrings/utv.områden: ”Nyanlända ungdomar” bedöms i hög grad uppfyllts. ”Ledarskap mot resultatstyrning” har delvis uppnåtts.

Dessutom ärenden om samverkansavtal med Uppsala och Östhammars kommuner.Antal platser för antagning t. Rodengymnasiet lå 17/18 och tidplan för antagning.

Det ska också tas beslut om ändringsvalsperiod lå17/18.

Tack för mig !

Hälsnigar i advent från Christina Frisk

 


Rapport från Karin Beronius och Per Börjesson (Naturvårdsstiftelsen)

Stiftelsen har kontor och verksamhet förlagda till Färsna gård. 7 personer jobbar här, men dessvärre är målsättning och uppgifter diffusa för flertalet invånare, inkl. kommunledningen. Stiftelsens verksamhet är indelad i 3 delar; Naturvård, Pedagogik (undervisning för skolklasser samt fortbildning för lärare) samt Färsna Gård. Verksamheten är i stort bidragsfinansierad (LONA, Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Allmänna arvsfonden, Roslagens Sparbank, betalande skolor)

Kommunen äger gården och tanken är att stiftelsen, som förvaltare, ska husera där hyresfritt, men avtal och handlingsplaner har fördröjts och ofta överstiger driftskostnaderna det stöd som erhålls. Det har också varit mycket svårt att ta fram och sedan följa de upprustningsplaner som förhandlats fram och det finns inget kommunalt stöd för verksamheten som ska bedrivas, såsom tidigare varit fallet.  Verksamma på gården är även Färsna 4H och Veterantraktorklubben.

Som ett led i ”synliggörandet” ordnade jag (Per) 17 november en vandring med Friluftsfrämjandet till Färsna med fika och info i ”Tupplidret” av Kultur & Fritid (Cecilia Möller) och Stiftelsen (Lotta Andersson). Men mer av info och samarbete behövs. (Fp var där för 4-5 år sedan, men läge för nytt besök av L frampå vårkanten!)

Karin Beronius – Ledamot i styrelsen för NSS
Per Börjesson – Ersättare i styrelsen för NSS


(Per Börjesson är den andre från vänster)


Rapport från Lennart Rohdin (Roslagsmuseet)

Inget har rapporterats.


Rapport från valberedningen

Valberedningen kommer inför KF i december ha stämt av med de förtroendevalda om de vill fortsätta sina uppdrag eller eventuella göra någon förändring. Detta eftersom det kommer ske ett val till nästa 2-års period. Agneta Hedlundh informerade detta till styrelsen vid senaste styrelsemöte.


Användbara länkar för dig som medlem

Interngruppen
Vår facebookgrupp heter ”Interngrupp: Liberalerna Norrtälje”. Klick på länken och gå med. I den slutna gruppen diskuterar vi aktuella ämnen och länkar till heta frågor. Perfekt för dig som vill samtala hur vi ska forma vår liberala politik i kommunen!

Facebooksidan
Till skillnad från en grupp är vår facebooksida offentlig, vilket betyder att den är en av våra primära kanaler som vi kommunicerar igenom. En sida kan man ”gilla”. Så har du inte gjort det så klicka på den här länken och gör det! Då kommer du i ditt flöde få de senaste utspelen från oss och hela tiden vara uppdaterad.

Hemsidan
Spara gärna hemsideadressen www.liberalerna.se/norrtalje som ett av dina bokmärken/favoriter. Där kan du läsa mer om vår politik, våra förtroendevalda och vad som är på gång.

Twitter
Vi har sedan i våras en twitter där vi ibland ”live twittrar” från kommunfullmäktige och ibland delar inlägg från våra systerföreningar. Följ gärna oss där om du har en twitter. Vårt användarnamn är @Lib_Norrtalje.

Betala medlemsavgiften online
Du betalar dina medlemsavgift via internet. Detta gör du genom att logga in på ”Min sida”, klicka på länken för att komma dit.

Insidan
Visste du att vi har ett intranät där man kan diskutera politik med liberaler från hela landet? Du hittar Insidan här!