Innehåll:

  • Liberalernas Budget för 2017
  • Medlemslunch 18/10 med Ulla Marie Hellenberg
  • Rapport från Rolf Nielsén (Socialnämnden)
  • Rapport från Robert Beronius (Barn- och skolnämnden)
  • Rapport från styrelsen
  • Användbara länkar

 


Liberalernas budget för 2017
Moderpartiet har släppt vår skuggbudget. Även fast det inte är en lokal fråga så är det rolig läsning för den extra intresserade.


Medlemslunch på Culinar den 18/10 med Ulla Marie Hellenberg
Tisdag den 18 oktober inbjuds medlemmar, sympatisörer och intresserade till Culinar klockan 12:00 för att äta en lunchbuffé till självkostnadspris (95:-) och samtidigt lyssna på ett föredrag från vår nya kommundirektör Ulla Marie Hellenberg som berättar om vad som är på gång i Norrtälje.

  • Culinar, Campus Roslagen
  • Tisdag den 18 oktober, 12.00 – 13.00

Har du några frågor om lunchen? Kontakta Veronica Areskoug på 070/798 43 05 eller via veronika.areskoug@ibv.uio.no


Rapport från Rolf Nielsén (socialnämnden)
På mötet vid socialnämnden diskuterades bland annat följande:

I socialnämnden avgörs väldigt många ärenden av ordföranden och eller nämndens arbetsutskott. Akuta LVM- omhändertaganden beslutas exempelvis av ordföranden. Stående punkter på nämndens dagordning är ekonomisk rapport och prognos för året (senast gissades det på ett överskott), ett eller två enskilda ärenden redovisas också dessutom får vi höra chefen/direktören och ordföranden berätta om vad som är aktuellt. Beslut om tillstånd att servera alkohol tas vid i stort sett varje sammanträde. M-gruppen vill flytta dessa beslut till KS-AU av näringspolitiska skäl. Jag har efter att ha rådgjort med Karin K meddelat att vi liberaler vill behålla nuvarande ordning av sociala skäl. Adoptionsärenden och beslut om ställföreträdande föräldraskap är vanligen förekommande. Vid senaste mötet fick vi en redovisning av arbetet med försörjningsstöd. Förvaltningen arbetar aktivt med att minska antalet långtidsberoende av försörjningsstöd. De flesta stödberoende är arbetslösa. Sjukskrivna med otillräcklig sjukersättning och pensionärer med för låg pension finns också med i gruppen som får bistånd. Undertecknad har, tillsammans med nämndens m-representanter och ersättaren från kd, skrivit en debattartikel där vi föreslog att kommunen ska utse en person som ordnar bostäder till nyanlända. Kommunen föreslogs skriva kontrakt med uthyraren och sedan hyra ut i andra hand. Detta för att lättare få enskilda att hyra ut.


Rapport från Robert Beronius (barn- och skolnämnden)

Bland de viktigare frågor som varit uppe för diskussion inom barn- och skolnämnden hittills under hösten kan lärarlönelyftet framhållas, det vill säga regeringens lönesatsning som innebär att mellan 40-60% av de behöriga lärarna kommer få en genomsnittlig löneökning på mellan 2 500 – 3 500 kr/månad. Det kommunen själv kan besluta om är hur dessa pengar ska fördelas inom givna ramar. Vi liberaler har då varit ense med samverkanspartierna om att fördela pengarna på så många lärare som möjligt (alltså att ge drygt 60% av lärarna en lönehöjning med 2 500 kr/månad). Även om det finns bra och mindre bra lärare är vi övertygade om att minst 60% av lärarna är bra lärare. Vi är också bekymrade över vad som händer med de lärare som inte får ta del av lönelyftet. Lönelyftet riskerar genom sin utformning bidra till att ska ett A- och B-lag och bidra till lärarbristen. Om detta har Robert Beronius och Christina Frisk skrivit en debattartikel om i Norrtelje tidning. Vi är för en individuell lönesättning där erfarenhet, skicklighet och ansvar lönar sig. Det sätt som lärarlönelyftet genomförs på i Norrtälje i fasta lönesteg primerar tyvärr inte detta.

Vidare vill samverkansstyret införa en gemensam timplan för alla de kommunala skolorna. Motivet till detta anges vara att man vill öka likvärdigheten mellan skolorna och underlätta för elever vid övergång mellan skolorna. Det underlättar också uppföljning av att eleverna faktiskt får den undervisningstid de har rätt till. En nackdel med detta är dock att detta minskar möjligheten för skolorna att profilera sig (som idrottsskola, naturskola etc). Vi som vill värna om det fria skolvalet ser detta som någon negativt och timplaner och undervisningstider redan ganska detaljerade i skollagen och skolförordningen.

En medborgargrupp har bildats som kallar sig för Medborgarakuten. De har begärt Ulrika Falks e-post under våren och kan visa upp det politiska rävspelet bakom skolnedläggningsbeslutet som fattades i kommunfullmäktige i juni. Det förstärker alla misstankar vi haft om hur dåligt frågan om skolstrukturen har blivit beredd. Enskilda framträdande politiker inom S och C har ställt ultimatum och hotat lämna sina partier om inte skolorna inom just deras valkrets skonas. Så nu finns det svart på vitt varför vissa småskolor med dåliga skolresultat skonats medan de med bättre skolresultat fått läggas ner och med betydligt större konsekvenser för elever och deras föräldrar. Vi påpekade redan då det begav sig att urvalet var märkligt och nu vet vi alltså varför. Beslutet hade ingenting med kvalitet i undervisningen att göra och inte heller med ekonomi. Än värre är att det framkommit uppgifter om åsiktsregistrering av lärare och rektorer, som förre förvaltningschefen (eller kontorsdirektör som det numera heter) Åse Modin har ägnat sig åt.

Under de kommande månaderna kommer en genomlysning göras av barn- och skolkontoret för att försöka hitta ett svar på frågan om varför verksamheten kostar 120 miljoner kr mer per år än det borde göra enligt SKL. Den har tillkommit på ett liberalt initiativ. Likaså kommer kommunen på ett liberalt initiativ söka bidrag från Boverket för att rusta upp skolgårdarna. Det välkomnar vi!

Till sist har Robert Beronius medverkat i God morgon Roslagen och diskuterat ”halvtid i politiken”.


Rapport från styrelsen
Den 1 oktober genomförde vi en spontankampanj på Stora torget i Norrtälje där vi delade ut flygblad för att skapa opinion mot regeringens förslag att begränsa den personliga assistansen. Spontankampanjen blev lyckad och vi fick många goda samtal med medborgare som delade vår oro. Det goda gensvaret har inneburit att vi kommer att göra en ny aktivitet tillsammans med vår systerföreningen ”Funktionella liberaler”. Vi har en hel del material över från kampanjen, och vill du ha för att kampanja på egen hand så kontakta Johanna And på johannale@gmail.com.

Vi har tagit ett beslut om ett namnbyte för vår lokalförening. Från ”Folkpartiet i Norrtälje” till ”Liberalerna i Norrtälje”.

Vi har idag 366 000:- på vårt bankkonto. Inga större investeringar är planerade för 2016. Vi kommer köpa in textil och annat material med vår nya logotype och namn på.

Bostadsrättsföreningen som vi hyrde vår partilokal utav söker nya hyrestagare. Är du intresserad eller känner du någon som vill hyra vår gamla partilokal, kontakta gärna deras ordförande Tommy Burvall på 070/799 80 98.

Utstädningen av partilokalen blev lyckad. Vi var cirka 10 personer som hjälptes åt att tömma lokalen. En hel del material gavs bort till de frivilliga medlemmar som hjälpte till. Hasse Andersson kommer magasinera en del material tills vi fått en permanent lösning gällande arkivering.

Nästa styrelsemöte är på onsdag den 12 oktober klockan 19.00. Har du frågor du vill ta upp, kontakta styrelsen på norrtalje@liberalerna.se

Styrelsen består utav:
Johanna And (ordförande)
Nicklas Salmin (vice ordförande & kassör)
Hasse Andersson (sekreterare)
Birgitta Sämskar
Agneta Hedlund
Veronika Areskoug
Carita Grönblad
Åsa Wennerfors

Användbara länkar för dig som medlem

Interngruppen
Vår facebookgrupp heter ”Interngrupp: Liberalerna Norrtälje”. Klick på länken och gå med. I den slutna gruppen diskuterar vi aktuella ämnen och länkar till heta frågor. Perfekt för dig som vill samtala hur vi ska forma vår liberala politik i kommunen!

Facebooksidan
Till skillnad från en grupp är vår facebooksida offentlig, vilket betyder att den är en av våra primära kanaler som vi kommunicerar igenom. En sida kan man ”gilla”. Så har du inte gjort det så klicka på den här länken och gör det! Då kommer du i ditt flöde få de senaste utspelen från oss och hela tiden vara uppdaterad.

Hemsidan
Spara gärna hemsideadressen www.liberalerna.se/norrtalje som ett av dina bokmärken/favoriter. Där kan du läsa mer om vår politik, våra förtroendevalda och vad som är på gång.

Twitter
Vi har sedan i våras en twitter där vi ibland ”live twittrar” från kommunfullmäktige och ibland delar inlägg från våra systerföreningar. Följ gärna oss där om du har en twitter. Vårt användarnamn är @Lib_Norrtalje.

Betala medlemsavgiften online
Du betalar dina medlemsavgift via internet. Detta gör du genom att logga in på ”Min sida”, klicka på länken för att komma dit.

Insidan
Visste du att vi har ett intranät där man kan diskutera politik med liberaler från hela landet? Du hittar Insidan här!


Till slut..
Har du feedback angående månadsbrevet? Något du vill se färre eller mer utav? All kritik mottages tacksamt emot! Maila Nicklas Salmin!