Skolor

 • Säkerställa att ditt barn får plats på en förskola. Elever ska inte hänvisas till tillfälliga paviljonglösningar (baracker) i annat än i undantagsfall. Vi vill ersätta paviljonglösningar (baracker) med permanenta lösningar. Det gäller t.ex. Blåklintens förskola och Palettens förskola. Det är också olyckligt att den nya förskolan i hamnen (Vega) kommit att endast bestå av paviljonger (baracker) och även denna förskola bör få en mer permanent lokallösning.
 • Den utlovade högstadieskolan behöver byggas och beslut om ombyggnad alternativt avveckling av Parkskolan och uppförande av en ny tre-parallell F-6 skola för ca 500 elever behöver tas omgående.

Kultur, fritid och idrott

 • Utöka öppettiderna på stadsbiblioteket på helgerna och utöka möjligheten till ”meröppet” på stadsbiblioteket, så att man kan komma in även när stadsbiblioteket är obemannat.
 • Skapa ett ”all-aktivitetshus”, som förutom bibliotek skulle kunna kompletteras med en större scen såväl som mindre scener. Behöver du repa en teaterföreställning, träna dans eller öva körsång för att sedan kunna göra ett uppspel, show eller konsert? Det är några exempel på vad man skulle kunna göra i ett all-aktivitetshus. Ett all-aktivitetshus skulle även kunna inrymma en fritidsgård, kulturhus och plats för produktion av konst.
 • Satsa på lekplatser, skolgårdar och platser för spontanidrott. Norrtälje kommer att växa mycket de närmaste åren och med förhoppning att locka fler barnfamiljer till kommunen är bra utemiljöer för barn viktiga.
 • Bygga ut aktivitetsparken i Societetsparken med klätterställning, utomhuspingisbord, basketkorg, klättervägg, tennisvägg och beachvolleyplan. Ett gott exempel på hur detta kan se ut är Solvallsparken i Uppsala.
 • Rusta upp utomhusscenen och toaletterna i Societetsparken.
 • Det råder brist på inomhushallar. Detta bör därför beaktas vid ombyggnationerna av skolor såsom Parkskolan och den nya högstadieskolan i Norrtälje.   

Stadsmiljö

 • Tillsätta ett skönhetsråd, som för att garanteras en fri ställning ska ha rätt att väcka egna ärenden. Skönhetsrådet ska bestå av ledamöter som är sakkunniga (t.ex. arkitekter, historiker och kulturvetare) och personer som visat stort intresse för stadsbyggnadsfrågor och har stor integritet. Norrtälje kan platsa på listan över Sveriges vackraste städer om vi bara vill!
 • Anställa en stadsarkitekt. En stadsarkitekt främsta uppgift är att se till att stadsutveckling och byggande håller hög kvalitet och hålls samman av en idé om framtidens goda stad och miljö. Det gäller alla tätorter i Norrtälje kommun. Frågan om stadsarkitekt handlar inte bara om stadsbyggnad och arkitektur, det handlar också om bostäder, detaljplaner, kultur, naturupplevelser, fritid och inte minst om levande stadskärnor. I dragkampen om framtidens invånare och företag med andra kommuner behöver vi en stadsarkitekt.
 • Stoppa utarmningen av Norrtäljes stadskärna. Tomma lokaler som kommunen äger (t.ex. tingshuset) ska fyllas med verksamhet och det behövs fler parkeringsplatser. Vi vill stoppa beslutet att införa parkeringsavgifter.
 • Göra gågatan i Norrtälje innerstad bilfri, med begränsade tider då fordonstrafik är tillåten.
 • Satsa på lekplatser, skolgårdar och platser för spontanidrott. Norrtälje kommer att växa mycket de närmaste åren och med förhoppning att locka fler barnfamiljer till kommunen är bra utemiljöer för barn viktiga.
 • Uppdatera den fördjupade översiktsplanen för Norrtälje tätort med strategier för grönområden och lekplatser.
 • Att nya stadsdelar som byggs blir funktionsblandande med bostäder, skolor, affärsverksamheter och arbetsplatser. Det är viktigt att vi bygger nya samhällen med service, och inte bara renodlade bostadsområden. De nya stadsdelarna som växer fram ska vara levande och erbjuda attraktiva mötesplatser i form av nya parker, lekplatser, torg, restauranger, kaféer etc.
 • I varje nytt område som byggs ska detaljplaner upprättas som beaktar behovet av förskolor, skolor, LSS-bostäder och äldreboenden.
 • Uppdatera de lokala ordningsföreskrifterna med regler för fyrverkerier, som innebär att tillstånd av polismyndigheten krävs för att använda pyrotekniska varor inom vissa områden av tätorterna och i övrigt begränsa rätten till att använda pyrotekniska varor till valborgsmässoafton och nyårsafton från kl. 19 till kl. 01 dagen efter.
   

Äldreomsorg 

 • Behålla Roslagens Sjukhus (ROS) i kommunens ägo och använda detta som ett hälso- och omsorgscentrum för äldre. Här skulle det också kunna vara lämpligt att erbjuda trygghetsboenden.
 • Införa en äldrevårdscentral (ÄVC) på Norrtälje sjukhus. På samma sätt som det finns mödra- och barnavårdscentraler är det viktigt att se till de specifika behov som finns hos en allt mer åldrande befolkning. ÄVC kan erbjuda en bättre anpassad vård och tätare kontakt med äldre och multisjuka patienter.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.