• Upprusta busstationen till ett resecentrum som är smart, inbjudande och tryggt, exempelvis som i Uddevalla och Helsingborg.
 • Fortsätta kämpa för att Rimbobygden ska vara en trygg och säker plats att cykla i och till. Vi vill verka för såväl ideella som kommunala lösningar för att bygga gång- och cykelvägar mellan exempelvis Rimbo och Norrtälje, mellan Rimbo och Rö samt från Rimbo upp mot Edsbro (gamla banvallarna). Gång- och cykelvägar inom en radie av minst tre km runt alla skolor ska prioriteras, för att de barn som därför inte har rätt till skolskjuts ska kunna ta sig till och från skolan på ett säkert sätt.
 • Ta vara på Rimbos närhet till Arlanda genom att erbjuda bostäder, mark till företag och erbjuda god kommunal omsorg nära Arlanda.
 • Verka för en direktlinje mellan Norrtälje-Rimbo-Arlanda utan omstigning vid Åby vägskäl. Idag går det en direktlinje mellan Knutby-Almunge-Arlanda, så det borde ju gå att ändra det till Norrtälje-Rimbo-Arlanda, som ju är lite större orter. Det vore för övrigt bra om SL kunde driva linjen så att den syns i SL:s reseplanerare.
 • Verka för att Roslagsbanan förlängs till Rimbo och Arlanda.
 • Ersätta flera trafikkorsningar med cirkulationsplatser (rondeller) för att skapa ett smidigare trafikflöde, exempelvis vill vi verka för rondeller längs väg 77 i Rimbo.
 • Utöka öppettiderna på biblioteket på helgerna och utöka möjligheten till ”meröppet” på biblioteket, så att man kan komma in även när biblioteket är obemannat.
 • Vi vill behålla Rånäs skola.
 • Tillsätta ett skönhetsråd, som för att garanteras en fri ställning ska ha rätt att väcka egna ärenden. Skönhetsrådet ska bestå av ledamöter som är sakkunniga (t.ex. arkitekter, historiker och kulturvetare) och personer som visat stort intresse för stadsbyggnadsfrågor och har stor integritet. Rimbo kan platsa på listan över Sveriges vackraste städer och tätorter om vi bara vill!
 • Anställa en stadsarkitekt. En stadsarkitekt främsta uppgift är att se till att stadsutveckling och byggande håller hög kvalitet och hålls samman av en idé om framtidens goda stad och miljö. Det gäller alla tätorter i Norrtälje kommun. Frågan om stadsarkitekt handlar inte bara om stadsbyggnad och arkitektur, det handlar också om bostäder, detaljplaner, kultur, naturupplevelser, fritid och inte minst om levande stadskärnor. I dragkampen om framtidens invånare och företag med andra kommuner behöver vi en stadsarkitekt.
 • Satsa på lekplatser, skolgårdar och platser för spontanidrott. Rimbo kommer att växa mycket de närmaste åren och med förhoppning att locka fler barnfamiljer till kommunen är bra utemiljöer för barn viktiga.
 • Bygga ut Skarsjöparken till aktivitetspark med klätterställning, utomhuspingisbord, basketkorg, klättervägg, tennisvägg och beachvolleyplan. Ett gott exempel på hur detta kan se ut är Solvallsparken i Uppsala.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.