Detta vill göra i Norrtälje kommun för fritid och idrottsliv

 • Fortsätta kämpa för att Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun att cykla i. Vi vill verka för såväl ideella som kommunala lösningar för att bygga gång- och cykelvägar längs de mest trafikerade vägarna, såväl inom tätorterna som från Norrtälje till Utlunda, Svanberga, Rimbo (exempelvis genom att rusta upp banvallen), Bergshamra, Grisslehamn, Älmsta och Rådmansö samt mellan Rimbo och Rö och från Rimbo upp mot Edsbro (gamla banvallarna).

  Gång- och
  cykelvägar inom en radie av minst tre km runt alla skolor ska prioriteras, för att de barn som därför inte har rätt till skolskjuts ska kunna ta sig till och från skolan på ett säkert sätt.
 • Satsa på lekplatser, skolgårdar och platser för spontanidrott. Norrtälje kommer att växa mycket de närmaste åren och med förhoppning att locka fler barnfamiljer till kommunen är bra utemiljöer för barn viktiga.
 •  Uppdatera den fördjupade översiktsplanen för Norrtälje tätort med strategier för grönområden och lekplatser.
 •  Prioriera underhållet av kommunala badplatser, Roslagsleden och andra motionsspår. Idrottsföreningar ska bland annat erbjudas hjälp med att byta ut kvicksilverbelysning.
 •  Utveckla Färsna gård till ett naturreservat och besöksmål med ändamålsenlig djurhållning samt utöka samverkan mellan de aktörer som verkar där.
 •  Verksamhetsbidraget (det lokala aktivitetstödet) till barn- och ungdomsföreningar som bedriver idrottsverksamhet har inte höjts sedan 2010 och bör höjas. I hela Sverige sjunker tyvärr föreningsengagemanget. Vi anser att det är viktigt att kommunen främjar barns och ungas föreningsengagemang genom höjda aktivitetsbidrag. Eftersom engagemanget är lägre hos äldre ungdomar anser vi att dessa bör prioriteras.
 • Bidragsreglerna för föreningarna måste uppdateras och gå hand i hand med införandet av marknadshyror.
 •  Se över likvärdigheten i stöd till olika kulturyttringar och idrotter – säkerställa lika behandling för föreningar och utövare, oavsett om det är pojk- eller flickidrott/-kultur.
 •  Tillåta ideella och privata simskolor att bedriva verksamhet i de kommunala badhusen.
 • Bygga ut Skarsjöparken och aktivitetsparken i Societetsparken med klätterställning, utomhuspingisbord, basketkorg, klättervägg, tennisvägg och beachvolleyplan. Ett gott exempel på hur detta kan se ut är Solvallsparken i Uppsala.
 •  Rusta upp utomhusscenen och toaletterna i Societetsparken.
 •  Bygga en sporthall. Det råder brist på inomhushallar (såväl rackethall som fotbollshall) och det skulle behöva en sporthall med plats för 1 500 åskådare. Detta bör därför beaktas vid ombyggnationerna av skolor såsom Parkskolan och den nya högstadieskolan i Norrtälje.
 •  Anordna gratis aktiviteter på skolloven (och äska statsbidrag för detta).
 •  Samverka med och stödja bl.a. pensionärs- och handikapporganisationerna, som gör en stor insats när det gäller hälsofrämjande arbete inom både fritids- och kulturområdet samt skapar möjlighet till gemenskap.
 •  Skapa ett ”all-aktivitetshus”, som förutom bibliotek skulle kunna kompletteras med en större scen såväl som mindre scener. Behöver du repa en teaterföreställning, träna dans eller öva körsång för att sedan kunna göra ett uppspel, show eller konsert? Det är några exempel på vad man skulle kunna göra i ett all-aktivitetshus. Ett all-aktivitetshus skulle även kunna inrymma en fritidsgård.
 •  Ge fler möjlighet att ta del av skärgårdens naturupplevelser genom en uppmärkt kanot/kajakled genom skärgården med möjlighet till övernattning i stil med lederna i fjällen.
 •  Utreda möjligheten att använda Södra bergen till ett område för friluftsmuseum och kultur.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.