Därför vill vi: 

  • Utveckla verksamheten vid Kulturskolorna – de ska erbjuda mer än bara musikundervisning. Exempelvis bör kursutbudet kunna innehålla dans, teater och dataspelsutveckling/design. En ”kulturskolepeng” bör införas för att skapa rättvisa förutsättningar mellan den kommunala verksamheten och privata/ideella verksamheter. En kulturskolepeng skulle kunna fungera på liknande sätt som skolpengen, där utföraren får en viss peng per elev. I Nacka kommun har man infört kulturskolan som ett kundval, vilket skulle kunna tjäna som modell även för Norrtälje kommun.
  •  Upprätta nya mål för kulturskoleverksamheten som omfattar även barn redan från förskoleklass (de nuvarande målen omfattar endast barn från årskurs tre i grundskolan).
  •  Införa en procentsregel som innebär att cirka en procent av den totala budgeterade byggkostnaden vid ny- om- eller tillbyggnationer av kommunala fastigheter ska avsättas till offentlig konstutsmyckning. För konst/gestaltning på allmän platsmark i byggföretagsprojekt är det viktigt att diskussioner förs med exploatören/bygg-företaget i detaljplaneskedet och när exploateringsavtal skrivs. Finansiering kan ske genom att exploatören betalar en viss summa för konst och gestaltning i enlighet med exploateringsavtalet.
  •  Synliggöra kulturen i vardagen, i synnerhet för barn och ungdomar. Det är därför särskilt viktigt att prioritera konstutsmyckning av skolor och skolgårdar. Här finns stora möjligheter när den nya skolan i Rimbo och nya Norrtälje högstadium byggs.
  •  Utöka öppettiderna på biblioteken på helgerna och utöka möjligheten till ”meröppet” på biblioteken, så att man kan komma in även när biblioteken är obemannade.
  •  Att stadsbibliotekets lokaler anpassas för att möta kommande behov. Innebär detta att stadsbiblioteket behöver omlokaliseras är det viktigt att stadsbiblioteket även fortsättningsvis ligger nära busstationen i Norrtälje, för att underlätta för de som reser med buss att besöka stadsbiblioteket.
  •  Skapa ett ”all-aktivitetshus”, som förutom bibliotek skulle kunna kompletteras med en större scen såväl som mindre scener. Behöver du repa en teaterföreställning, träna dans eller öva körsång för att sedan kunna göra ett uppspel, show eller konsert? Det är några exempel på vad man skulle kunna göra i ett all-aktivitetshus. Ett all-aktivitetshus skulle även kunna inrymma en fritidsgård, kulturhus och plats för produktion av konst.
  •  Att kommunen på olika sätt – genom lokaler, bidrag och administrativt stöd – stödjer de många enskilda kulturutövare som utgör ryggraden i Roslagens omfattande kulturliv. De ”marknadshyror” som kommunen debiterar idrotts- och kulturföreningar ska vara rimliga och marknadsmässiga. Det kan idag ifrågasättas om de hyresnivåer som många gånger debiteras är skäliga.
  •  Synliggöra Sveriges fem nationella minoriteter – sverigefinnar, samer, romer, judar och tornedalingar – samt deras språk och kultur som utgör en del av vårt lands gemensamma kulturarv.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.