Om Åsa

Från och med 1 januari 2019 ordförande i socialnämnden, ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen.

Allt som rör barn, ungdomar och unga vuxnas möjligheter och framtid intresserar mig lite extra. För de små är tryggheten och att få utvecklas i sin egna takt extra ömmande. Skolbarnen ska få stimulans till lärande och tydliga regler och normer som stöd för sin kunskapsutveckling och mognadsprocess. Ungdomar och vuxna ska uppmuntras till att satsa på utbildning och ha en möjlighet till arbete och eget boende för ökat självförtroende och eget ansvarstagande.

Kärnan i ovanstående är att vi har tillräckligt med personal med olika kompetens i arbetet runt barn och ungdomar. Kompetenta lärare (såväl inom ämnesområdet som pedagogiskt) ska tillsammans med eleverna ansvara för att användbara kunskaper inhämtas. Det ska finnas fritidsledare, kuratorer, och annan skolhälsovård som kan stödja elever som har behov av det. Föräldrar som har behov av stöd för att klara av sin roll som förälder måste få det.

Näringspolitik och turismfrågor ligger mig varmt om hjärtat, inte minst kopplat till miljö och naturvårdsfrågor. Det betyder i mitt fall att jag gärna se att kommunen på olika vis hjälper till att utveckla företagande som avser att öka besöksnäringen och vårda den fantastiska natur som vi har omkring oss.

Kollektivtrafiken behöver byggas ut. I det kortare perspektivet med tätare bussturer även på Norrtälje landsbygd, och i det längre tidsperspektivet behöver vi titta på miljömässigt mer hållbara lösningar. Varför inte spårtrafik mellan Stockholm och Norrtälje, med förlängning till Kapellskär?

Norrtälje kommun är fantastisk och jag önskar att många fler ges möjlighet att få uppfylla sina drömmar här hos oss, precis som jag fick den möjligheten när jag kom hit från Stockholm för 25 år sedan. Denna möjlighet måste även gälla dem som kommer från andra länder med en annat språk och en annan kultur i bagaget.

Välkommen att kontakta mig om du vill prata politik, allmänt eller en specifik fråga!