Se alla

Mer cykelvägar på landsbygden

Torsdag 25 mars 2021

Ett av Liberalernas främsta vallöften under 2018 var att verka för att fler cykelvägar ska anläggas i vår kommun. Därför är vi mycket glada att landsbygden nu får ett tillskott av just fler cykelvägar. Norrtälje kommun ska ha en levande landsbygd!

Den här investeringen gäller följande områden:

Frötuna / Kaggeboda

365 627 kr ges i anläggningsbidrag till Kaggeboda Byalag & Vägförening för ny gång- och cykelväg mellan Frötuna Fjällen och Södra Kaggeboda.

Sträckning: Mellan Kapellskär och Gräddö
Längd: 0,4 km
Bredd: 3,0 m bred, grus
Tidsplan: Projektstart våren 2021, projektet tas i drift augusti 2021.
Bedömt antal användare per dag: 70 gående, 40 cyklister
Budget: 365 627 kr inklusive moms (914 kr/m)
Målpunkter: Ger en säker förbindelse mellan Frötuna Fjällen och Södra Kaggeboda (inkl. Ekholmen). Det skapas genom projektet en sammanhållen gång- och cykelväg mellan Backa Gård och Ängstalundsvägen.

Illustration: Bilaga 1. Karta över anläggningsbidrag 2021

Rådmansö

1 578 125 kr ges i anläggningsbidrag till Östra Rådmansö Intresseförening/ Östra Rådmansö Utvecklingsgrupp för ny gång- och cykelväg dels mellan Rådmanby och Södersvik och dels mellan Riddersholm och Östernäs.

Sträckning: Sträckan Rådmanby- Södersvik består idag av lerig skogsstig. Sträckan Riddersholm-Östernäs är idag en skogsväg som är behov av åtgärder för att bli framkomlig för gång- och cykeltrafik.
Längd: Totalt 2,1 km. (1,3, resp. 0,8km)
Bredd: 2,5- 3,0 meter grus
Tidsplan: projektstart 2021-04-15, projektet tas i drift 2021-10-31
Bedömt antal användare per dag: ca 150 gående och ca 75 cyklister
Budget: 1 578 125 kr inklusive moms (751 kr/m).
Målpunkter: Projektet är en del i att på sikt skapa en sammanhållen gång- och cykelväg runt Rådmansö utan att Rådmansövägen ska behöva nyttjas

Illustration: Bilaga 2 Karta över anläggningsbidrag 2021

Gottröra

414 625 kr ges i anläggningsbidrag till Gottröra Framtid Ideell Förening för ny gång- och cykelväg mellan Gottröra kyrka och Gottröraslingan.

Sträckning: mellan Gottröra kyrka och Gottröra slingan
Längd: 250 meter
Bredd: 3 meter bred, asfaltering
Tidsplan: Projektstart våren 2021, projektet tas i drift november 2021
Bedömt antal användare per dag: 150 gående och cyklister
Budget: 414 625 kr inklusive moms (1658 kr/m)
Målpunkter: Sträckan kan bl.a. användas av barn för att ta sig till busshållplats.

Illustration: Bilaga 3. Karta över anläggningsbidrag 2021