Bröstcancer är den cancersjukdom som drabbar flest kvinnor. Var tionde kvinna riskerar att få bröstcancer innan 75 års ålder. Chansen att överleva ökar stort om cancern upptäcks tidigt och i detta är spelar mammografin en stor roll. Av alla 21 regioner är Stockholm den region där flest inte går på sin kallelse, enligt Regionala cancercentrum (RCC). I Norrtälje kommun väljer så mycket som en av tre kvinnor att inte gå på sin mammografiundersökning. Förklaringen är enkel: för den som bor i regionens ytterområden kan en hel arbetsdag gå förlorad för att genomföra en mammografiundersökning. Därför vill vi att mobil mammografi ska erbjudas i Norrtälje kommun.

Det kommer även finnas möjligheter till t.ex. screening av prostatacancer i separat behandlingsrum i samma mobila enhet som för mammografi.