Se alla

Mobil mammografi ska erbjudas i Norrtälje kommun

Torsdag 25 mars 2021

Bröstcancer är den cancersjukdom som drabbar flest kvinnor. Var tionde kvinna riskerar att få bröstcancer innan 75 års ålder. Chansen att överleva ökar stort om cancern upptäcks tidigt och i detta är spelar mammografin en stor roll. Av alla 21 regioner är Stockholm den region där flest inte går på sin kallelse, enligt Regionala cancercentrum (RCC). I Norrtälje kommun väljer så mycket som en av tre kvinnor att inte gå på sin mammografiundersökning. Förklaringen är enkel: för den som bor i regionens ytterområden kan en hel arbetsdag gå förlorad för att genomföra en mammografiundersökning. Därför vill vi att mobil mammografi ska erbjudas i Norrtälje kommun.

Det kommer även finnas möjligheter till t.ex. screening av prostatacancer i separat behandlingsrum i samma mobila enhet som för mammografi.